Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca prowadzona jest bez wykorzystania elektronicznego systemu rekrutacji. W celu ubiegania się w rekrutacji uzupełniającej do placówek prowadzonych przez Miasto Piastów, proszę skontaktować się bezpośrednio z placówką do której chcą Państwo zapisać dziecko.