Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Piastów na rok szkolny 2024/2025

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Data:
od: 11-03-2024 godz. 08:00 do 29-03-2024 godz. 16:00

Zdarzenie:

Złożenie poprzez Internetowy System Rekrutacji Szkoły podpisanego wniosku/zgłoszenia o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Data:
od: 02-04-2024 do 09-04-2024

Zdarzenie:

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Data:
od 10-04-2024 godz. 10:00

Zdarzenie:

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Data:
od: 10-04-2024 godz. 10:00 do 18-04-2024 godz. 10:00

Zdarzenie:

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole podstawowej, do której zostało zakwalifikowane w postaci pisemnego oświadczenia.

Data:
od 19-04-2024 godz. 10:00

Zdarzenie:

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

Data:
od 19-04-2024 godz. 10:00

Zdarzenie:

W terminie 3 dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora zespołu/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

Terminy postępowania uzupełniającego

Data:
od 17-05-2024 godz. 13:00

Zdarzenie:

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

Data:
od: 20-05-2024 do 31-05-2024

Zdarzenie:

Składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca w szkole podstawowej wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Data:
od: 03-06-2024 do 07-06-2024

Zdarzenie:

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie w szkole podstawowej i weryfikacja dokumentów potwierdzających przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Data:
od 10-06-2024 godz. 10:00

Zdarzenie:

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Data:
od: 10-06-2024 godz. 10:00 do 13-06-2024

Zdarzenie:

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

Data:
od 14-06-2024 godz. 10:00

Zdarzenie:

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

Data:
od 14-06-2024

Zdarzenie:

W terminie 3 dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora zespołu/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.